ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಿಯಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಡಬಹುದೇ?

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮುಂದೆ ಕಿಯಾ ಕಾರುಗಳು ಆಟ ನಡೆಯದು

50%
12 Votes

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕುವಂತಹ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

50%
12 Votes
Total Votes: 24
Thank you for voting
 

More Polls