ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಕಾರು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿರುವ ಹ್ಯುಂಡೈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಲ್ಟೋ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ನೀಡಬಹುದಾ?

ಆಲ್ಟೋ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ನೀಡಲಿದೆ ಹೊಸ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ

60.55%
66 Votes

ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋಗಿಂತ ಆಲ್ಟೋ ಕಾರು ಬೆಸ್ಟ್

39.45%
43 Votes
Total Votes: 109
Thank you for voting

More Polls