கார் வாங்கும்போது எந்த விஷயத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள்?

01. டிசைன்

4.12%
34 Votes

02. மைலேஜ்

10.77%
89 Votes

03. வசதிகள்

2.78%
23 Votes

04. பாதுகாப்பு அம்சங்கள்

18.04%
149 Votes

05. பட்ஜெட்

7.38%
61 Votes

06. அனைத்திற்கும்...

56.9%
470 Votes
Total Votes: 826
You have already voted
 
Please Wait while comments are loading...