கார் வாங்கும்போது எந்த விஷயத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள்?

01. டிசைன்

4.22%
35 Votes

02. மைலேஜ்

10.86%
90 Votes

03. வசதிகள்

2.9%
24 Votes

04. பாதுகாப்பு அம்சங்கள்

17.97%
149 Votes

05. பட்ஜெட்

7.36%
61 Votes

06. அனைத்திற்கும்...

56.69%
470 Votes
Total Votes: 829
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...