கார் வாங்கும்போது எந்த விஷயத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள்?

01. டிசைன்

4.04%
33 Votes

02. மைலேஜ்

10.78%
88 Votes

03. வசதிகள்

2.57%
21 Votes

04. பாதுகாப்பு அம்சங்கள்

17.89%
146 Votes

05. பட்ஜெட்

7.23%
59 Votes

06. அனைத்திற்கும்...

57.48%
469 Votes
Total Votes: 816
You have already voted
 
Please Wait while comments are loading...