கார் வாங்கும்போது எந்த விஷயத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள்?

01. டிசைன்

4.15%
34 Votes

02. மைலேஜ்

10.74%
88 Votes

03. வசதிகள்

2.56%
21 Votes

04. பாதுகாப்பு அம்சங்கள்

17.95%
147 Votes

05. பட்ஜெட்

7.2%
59 Votes

06. அனைத்திற்கும்...

57.39%
470 Votes
Total Votes: 819
You have already voted
 
Please Wait while comments are loading...