கார் வாங்கும்போது எந்த விஷயத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள்?

01. டிசைன்

4.22%
35 Votes

02. மைலேஜ்

10.96%
91 Votes

03. வசதிகள்

2.89%
24 Votes

04. பாதுகாப்பு அம்சங்கள்

17.95%
149 Votes

05. பட்ஜெட்

7.35%
61 Votes

06. அனைத்திற்கும்...

56.63%
470 Votes
Total Votes: 830
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...