கார் வாங்கும்போது எந்த விஷயத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள்?

01. டிசைன்

4.13%
34 Votes

02. மைலேஜ்

10.81%
89 Votes

03. வசதிகள்

2.67%
22 Votes

04. பாதுகாப்பு அம்சங்கள்

17.98%
148 Votes

05. பட்ஜெட்

7.29%
60 Votes

06. அனைத்திற்கும்...

57.11%
470 Votes
Total Votes: 823
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...