கார் வாங்கும்போது எந்த விஷயத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள்?

01. டிசைன்

3.84%
31 Votes

02. மைலேஜ்

10.78%
87 Votes

03. வசதிகள்

2.35%
19 Votes

04. பாதுகாப்பு அம்சங்கள்

18.09%
146 Votes

05. பட்ஜெட்

6.94%
56 Votes

06. அனைத்திற்கும்...

57.99%
468 Votes
Total Votes: 807
You have already voted
 
Please Wait while comments are loading...