கார் வாங்கும்போது எந்த விஷயத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள்?

01. டிசைன்

4.12%
34 Votes

02. மைலேஜ்

10.79%
89 Votes

03. வசதிகள்

2.79%
23 Votes

04. பாதுகாப்பு அம்சங்கள்

18.06%
149 Votes

05. பட்ஜெட்

7.27%
60 Votes

06. அனைத்திற்கும்...

56.97%
470 Votes
Total Votes: 825
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...