கார் வாங்கும்போது எந்த விஷயத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள்?

01. டிசைன்

4.06%
33 Votes

02. மைலேஜ்

10.82%
88 Votes

03. வசதிகள்

2.46%
20 Votes

04. பாதுகாப்பு அம்சங்கள்

17.96%
146 Votes

05. பட்ஜெட்

7.01%
57 Votes

06. அனைத்திற்கும்...

57.69%
469 Votes
Total Votes: 813
You have already voted
 
Please Wait while comments are loading...