கார் வாங்கும்போது எந்த விஷயத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள்?

01. டிசைன்

4.14%
34 Votes

02. மைலேஜ்

10.71%
88 Votes

03. வசதிகள்

2.68%
22 Votes

04. பாதுகாப்பு அம்சங்கள்

18%
148 Votes

05. பட்ஜெட்

7.3%
60 Votes

06. அனைத்திற்கும்...

57.18%
470 Votes
Total Votes: 822
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...