கார் வாங்கும்போது எந்த விஷயத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள்?

01. டிசைன்

4.07%
33 Votes

02. மைலேஜ்

10.85%
88 Votes

03. வசதிகள்

2.34%
19 Votes

04. பாதுகாப்பு அம்சங்கள்

18%
146 Votes

05. பட்ஜெட்

6.91%
56 Votes

06. அனைத்திற்கும்...

57.83%
469 Votes
Total Votes: 811
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...