ಉಪೇಂದ್ರ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು?

ಬಿಜೆಪಿ

36.67%
480 Votes

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

3.28%
43 Votes

ಜೆಡಿಎಸ್

6.49%
85 Votes

ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷ

37.13%
486 Votes

ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ

16.35%
214 Votes
Total Votes: 1,309
You have already voted