ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಭಾಷೆ ನಟಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?

ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ

61.65%
884 Votes

ನಟನೆಗೆ ಭಾಷೆಯ ಗಡಿಯಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ

19.74%
283 Votes

ಇದೆಲ್ಲಾ ಬರಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ

18.55%
266 Votes
Total Votes: 1,434
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...