ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಭಾಷೆ ನಟಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?

ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ

61.62%
883 Votes

ನಟನೆಗೆ ಭಾಷೆಯ ಗಡಿಯಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ

19.75%
283 Votes

ಇದೆಲ್ಲಾ ಬರಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ

18.56%
266 Votes
Total Votes: 1,433
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...