ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಭಾಷೆ ನಟಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?

ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ

61.63%
885 Votes

ನಟನೆಗೆ ಭಾಷೆಯ ಗಡಿಯಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ

19.78%
284 Votes

ಇದೆಲ್ಲಾ ಬರಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ

18.52%
266 Votes
Total Votes: 1,436
You have already voted