ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಪುನರ್‌ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಒಟಿಟಿಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಲಿದೆಯೇ?