ಜೋಡೆತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾಯಕರು ಯಾರಾಗಬೇಕು?

ದರ್ಶನ್-ಯಶ್

70.31%
457 Votes

ದರ್ಶನ್-ಅಭಿಷೇಕ್

11.08%
72 Votes

ದರ್ಶನ್-ಸುದೀಪ್

18.62%
121 Votes
Total Votes: 650
Thank you for voting