ಜೋಡೆತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾಯಕರು ಯಾರಾಗಬೇಕು?

ದರ್ಶನ್-ಯಶ್

70.37%
456 Votes

ದರ್ಶನ್-ಅಭಿಷೇಕ್

11.11%
72 Votes

ದರ್ಶನ್-ಸುದೀಪ್

18.52%
120 Votes
Total Votes: 648
Thank you for voting