ಜೋಡೆತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾಯಕರು ಯಾರಾಗಬೇಕು?

ದರ್ಶನ್-ಯಶ್

71.78%
346 Votes

ದರ್ಶನ್-ಅಭಿಷೇಕ್

9.54%
46 Votes

ದರ್ಶನ್-ಸುದೀಪ್

18.67%
90 Votes
Total Votes: 482
Thank you for voting