ಜೋಡೆತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾಯಕರು ಯಾರಾಗಬೇಕು?

ದರ್ಶನ್-ಯಶ್

71.69%
347 Votes

ದರ್ಶನ್-ಅಭಿಷೇಕ್

9.5%
46 Votes

ದರ್ಶನ್-ಸುದೀಪ್

18.8%
91 Votes
Total Votes: 484
Thank you for voting