ಜೋಡೆತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾಯಕರು ಯಾರಾಗಬೇಕು?

ದರ್ಶನ್-ಯಶ್

70.26%
456 Votes

ದರ್ಶನ್-ಅಭಿಷೇಕ್

11.09%
72 Votes

ದರ್ಶನ್-ಸುದೀಪ್

18.64%
121 Votes
Total Votes: 649
Thank you for voting