ದರ್ಶನ್ ಅವರ 'D 53' ಪೋಸ್ಟರ್ ಹೇಗಿದೆ?

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

31.11%
42 Votes

ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ

45.93%
62 Votes

ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ

22.96%
31 Votes
Total Votes: 135
Thank you for voting