ದರ್ಶನ್ ಅವರ 'D 53' ಪೋಸ್ಟರ್ ಹೇಗಿದೆ?

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

30.82%
45 Votes

ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ

45.21%
66 Votes

ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ

23.97%
35 Votes
Total Votes: 146
Thank you for voting