ದರ್ಶನ್ ಅವರ 'D 53' ಪೋಸ್ಟರ್ ಹೇಗಿದೆ?

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

30.61%
45 Votes

ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ

44.9%
66 Votes

ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ

24.49%
36 Votes
Total Votes: 147
Thank you for voting