ದರ್ಶನ್ ಅವರ 'D 53' ಪೋಸ್ಟರ್ ಹೇಗಿದೆ?

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

30.2%
45 Votes

ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ

44.3%
66 Votes

ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ

25.5%
38 Votes
Total Votes: 149
Thank you for voting