ದರ್ಶನ್ 'ಮದಕರಿ ನಾಯಕ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು.?

ರಮ್ಯಾ

17.69%
133 Votes

ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

22.21%
167 Votes

ರಚಿತಾ ರಾಮ್

18.62%
140 Votes

ಹೊಸ ನಾಯಕಿ ಇರಲಿ

41.49%
312 Votes
Total Votes: 752
Thank you for voting