ದರ್ಶನ್ 'ಮದಕರಿ ನಾಯಕ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು.?

ರಮ್ಯಾ

17.49%
134 Votes

ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

22.58%
173 Votes

ರಚಿತಾ ರಾಮ್

19.06%
146 Votes

ಹೊಸ ನಾಯಕಿ ಇರಲಿ

40.86%
313 Votes
Total Votes: 766
Thank you for voting