ದರ್ಶನ್ 'ಮದಕರಿ ನಾಯಕ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು.?

ರಮ್ಯಾ

17.47%
134 Votes

ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

22.56%
173 Votes

ರಚಿತಾ ರಾಮ್

19.17%
147 Votes

ಹೊಸ ನಾಯಕಿ ಇರಲಿ

40.81%
313 Votes
Total Votes: 767
Thank you for voting