ದರ್ಶನ್ 'ಮದಕರಿ ನಾಯಕ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು.?

ರಮ್ಯಾ

17.52%
134 Votes

ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

22.48%
172 Votes

ರಚಿತಾ ರಾಮ್

19.08%
146 Votes

ಹೊಸ ನಾಯಕಿ ಇರಲಿ

40.92%
313 Votes
Total Votes: 765
Thank you for voting