ದರ್ಶನ್ 'ಮದಕರಿ ನಾಯಕ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು.?

ರಮ್ಯಾ

17.71%
133 Votes

ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

22.1%
166 Votes

ರಚಿತಾ ರಾಮ್

18.64%
140 Votes

ಹೊಸ ನಾಯಕಿ ಇರಲಿ

41.54%
312 Votes
Total Votes: 751
Thank you for voting