ಯಜಮಾನ ಟ್ರೈಲರ್ ಹೇಗಿದೆ?

ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ

63.74%
399 Votes

ಪರವಾಗಿಲ್ಲ

21.25%
133 Votes

ಇನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ

15.02%
94 Votes
Total Votes: 626
Thank you for voting