ಯಜಮಾನ ಟ್ರೈಲರ್ ಹೇಗಿದೆ?

ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ

63.54%
399 Votes

ಪರವಾಗಿಲ್ಲ

21.34%
134 Votes

ಇನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ

15.13%
95 Votes
Total Votes: 628
Thank you for voting