ಯಜಮಾನ ಟ್ರೈಲರ್ ಹೇಗಿದೆ?

ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ

63.64%
399 Votes

ಪರವಾಗಿಲ್ಲ

21.21%
133 Votes

ಇನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ

15.15%
95 Votes
Total Votes: 627
Thank you for voting