ಯಜಮಾನ ಟ್ರೈಲರ್ ಹೇಗಿದೆ?

ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ

63.93%
397 Votes

ಪರವಾಗಿಲ್ಲ

21.26%
132 Votes

ಇನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ

14.81%
92 Votes
Total Votes: 621
You have already voted