ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು.?

ಚೋಮನ ದುಡಿ

23.35%
194 Votes

ಚಿಗುರಿದ ಕನಸು

56.92%
473 Votes

ಮಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು

7.46%
62 Votes

ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ

12.27%
102 Votes
Total Votes: 831
Thank you for voting