ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು.?

ಚೋಮನ ದುಡಿ

23.15%
188 Votes

ಚಿಗುರಿದ ಕನಸು

57.76%
469 Votes

ಮಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು

7.27%
59 Votes

ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ

11.82%
96 Votes
Total Votes: 812
Thank you for voting