ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು.?

ಚೋಮನ ದುಡಿ

23.32%
194 Votes

ಚಿಗುರಿದ ಕನಸು

56.97%
474 Votes

ಮಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು

7.45%
62 Votes

ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ

12.26%
102 Votes
Total Votes: 832
Thank you for voting