ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು.?

ಚೋಮನ ದುಡಿ

23.35%
195 Votes

ಚಿಗುರಿದ ಕನಸು

56.89%
475 Votes

ಮಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು

7.54%
63 Votes

ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ

12.22%
102 Votes
Total Votes: 835
Thank you for voting