ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು.?

ಚೋಮನ ದುಡಿ

23.12%
188 Votes

ಚಿಗುರಿದ ಕನಸು

57.69%
469 Votes

ಮಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು

7.38%
60 Votes

ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ

11.81%
96 Votes
Total Votes: 813
Thank you for voting