ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು.?

ಚೋಮನ ದುಡಿ

23.1%
188 Votes

ಚಿಗುರಿದ ಕನಸು

57.62%
469 Votes

ಮಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು

7.37%
60 Votes

ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ

11.92%
97 Votes
Total Votes: 814
Thank you for voting