ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು.?

ಚೋಮನ ದುಡಿ

23.3%
195 Votes

ಚಿಗುರಿದ ಕನಸು

56.87%
476 Votes

ಮಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು

7.53%
63 Votes

ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ

12.31%
103 Votes
Total Votes: 837
Thank you for voting