ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಸಹೋದರರ ದುರಾಡಳಿತ ಕಾರಣವೇ?

ಹೌದು

77.78%
35 Votes

ಇಲ್ಲ

22.22%
10 Votes
Total Votes: 45
Thank you for voting