ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ನಟ ದಿಗಂತ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ?

ಹೌದು

60.87%
28 Votes

ಇಲ್ಲ

39.13%
18 Votes
Total Votes: 46
You have already voted