ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ' ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಚಡ್ಡಾ' ಬಾಯ್ ಕಾಟ್ ಮಾಡುವ ಅಭಿಯಾನ ಸರಿಯೇ?