ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ 50 ದಿನಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬರುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ?