ರಮ್ಮಿ ಜಾಹೀರಾತು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದ ಯುವಕನ ನಡೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ?