ನರೇಶ್-ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಯಾರದ್ದು?

ನರೇಶ್

38.57%
27 Votes

ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್

38.57%
27 Votes

ರಮ್ಯಾ ರಘುಪತಿ

22.86%
16 Votes
Total Votes: 70
You have already voted