ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ನಟ ದಿಗಂತ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ?

Result as per date 29-06-2022

ಹೌದು

61.22%
30 Votes

ಇಲ್ಲ

38.78%
19 Votes
Total Votes: 49
This Poll is Closed !