ನಾಯಕ ನಟರ ಅತಿಯಾದ ಸಂಭಾವನೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ಇದೇ ಕಾರಣವೇ?

Result as per date 16-06-2022

ಹೌದು

62.71%
37 Votes

ಅಲ್ಲ

37.29%
22 Votes
Total Votes: 59
This Poll is Closed !