'ಕಬ್ಜ' ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್ 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸಿನಿಮಾ ಹೋಲುತ್ತಿದೆಯೇ?

ಹೌದು

42%
21 Votes

ಇಲ್ಲ

32%
16 Votes

ಆದರೇನಂತೆ

26%
13 Votes
Total Votes: 50
Thank you for voting