'ಗಾಳಿಪಟ- 2' ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈಲರ್ ಹೇಗಿದೆ ?

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

39.34%
24 Votes

ಪರವಾಗಿಲ್ಲ

36.07%
22 Votes

ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ

24.59%
15 Votes
Total Votes: 61
Thank you for voting