'ಗಾಳಿಪಟ 2' ಸಿನಿಮಾದ ಹೊಸ ಹಾಡು ಹೇಗಿದೆ?

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

51.52%
17 Votes

ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ

48.48%
16 Votes
Total Votes: 33
Thank you for voting