'ಗಾಳಿಪಟ 2' ಸಿನಿಮಾದ ಹೊಸ ಹಾಡು ಹೇಗಿದೆ?

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

52.94%
18 Votes

ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ

47.06%
16 Votes
Total Votes: 34
You have already voted