777 ಚಾರ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸರಿಯೇ?

Result as per date 27-06-2022

ಸರಿ

50.88%
29 Votes

ತಪ್ಪು

49.12%
28 Votes
Total Votes: 57
This Poll is Closed !