ഈ വര്‍ഷം ഇറങ്ങിയ തമിഴ് സിനിമകളില്‍ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ചിത്രം?

മാസ്റ്റര്‍

27.27%
6 Votes

സുല്‍ത്താന്‍

9.09%
2 Votes

മണ്ടേല

13.64%
3 Votes

ടെഡി

0%

ഇവയൊന്നുമല്ല

50%
11 Votes
Total Votes: 22
Thank you for voting