ഈ വര്‍ഷം ഇറങ്ങിയ തമിഴ് സിനിമകളില്‍ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ചിത്രം?

മാസ്റ്റര്‍

23.81%
5 Votes

സുല്‍ത്താന്‍

9.52%
2 Votes

മണ്ടേല

14.29%
3 Votes

ടെഡി

0%

ഇവയൊന്നുമല്ല

52.38%
11 Votes
Total Votes: 21
Thank you for voting