ഈ വര്‍ഷം ഇറങ്ങിയ തമിഴ് സിനിമകളില്‍ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ചിത്രം?

മാസ്റ്റര്‍

26.09%
6 Votes

സുല്‍ത്താന്‍

8.7%
2 Votes

മണ്ടേല

13.04%
3 Votes

ടെഡി

4.35%
1 Votes

ഇവയൊന്നുമല്ല

47.83%
11 Votes
Total Votes: 23
Thank you for voting