ഈ വര്‍ഷം ഇറങ്ങിയ തമിഴ് സിനിമകളില്‍ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ചിത്രം?

മാസ്റ്റര്‍

25%
6 Votes

സുല്‍ത്താന്‍

8.33%
2 Votes

മണ്ടേല

12.5%
3 Votes

ടെഡി

4.17%
1 Votes

ഇവയൊന്നുമല്ല

50%
12 Votes
Total Votes: 24
Thank you for voting