കലാഭവന്‍ ഷാജോണിന് മികച്ചൊരു സംവിധായകനാവാന്‍ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

70.19%
73 Votes

ഇല്ല

29.81%
31 Votes
Total Votes: 104
Thank you for voting