കുമ്പളങ്ങിക്ക് ശേഷം ഷെയ്ന്‍ നിഗം നായകനാവുന്ന ഇഷ്‌ക് വിജയമാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

61.11%
33 Votes

ഇല്ല

38.89%
21 Votes
Total Votes: 54
Thank you for voting