ചിയാന്‍ വിക്രമിന്റെ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രം മഹാവീര്‍ കര്‍ണ്ണ വിജയമാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

100%
1 Votes

ഇല്ല

0%
Total Votes: 1
You have already voted