ജോജു ജോര്‍ജ്ജും നിമിഷ സജയനും മുഖ്യ വേഷങ്ങളില്‍ എത്തുന്ന 'ചോല' വിജയം നേടുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

42.22%
19 Votes

ഇല്ല

57.78%
26 Votes
Total Votes: 45
You have already voted