ജോജു ജോര്‍ജ്ജും നിമിഷ സജയനും മുഖ്യ വേഷങ്ങളില്‍ എത്തുന്ന 'ചോല' വിജയം നേടുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?