ടൊവിനോ തോമസിന്റെ ഫോറന്‍സിക്ക് സൂപ്പര്‍ഹിറ്റാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?